Η δράση του Video Art Μηδέν έχει σα στόχο την ανάπτυξη της έρευνας και την προώθηση της βιντεοτέχνης και των νέων μέσων στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλοντας να εμπλουτίσουμε το αρχείο μας με στοιχεία για την ελληνική και παγκόσμια βιντεοτέχνη, καλούμε όλους τους καλλιτέχνες και θεωρητικούς να μας στέλνουν κείμενα που αφορούν τη σύχρονη παραγωγή έργων, ερευνητικά ή επιμελητικά κείμενα για εκθέσεις και διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και μελέτες που αφορούν την παγκόσμια ανάπτυξη της βιντεοτέχνης, της τέχνης των νέων μέσων και της δημόσιας τέχνης.

Σε αυτή τη σελίδα θα συγκεντρώνουμε άρθρα και θεωρητικά κείμενα με θέμα το βίντεο και την τέχνη των Νέων Μέσων, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια «τράπεζα πληροφοριών» και ενημέρωσης για τις ψηφιακές μορφές τέχνης, αλλά και μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών.

Το Video Art Μηδέν σας προσκαλεί να στείλετε και τα δικά σας κείμενα ή URL για θεωρητικά κείμενα, εκδόσεις, άρθρα, βιβλιογραφικούς καταλόγους και ιστότοπους που θεωρείτε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη και κριτική, μέσω e-mail στο: festivalmiden@gmail.com

 

Άρθρα/Articles/Essays

GR

Γιούλα Παπαδοπούλου: Σταθμοί στην εξέλιξη της βιντεοτέχνης στην Ελλάδα & παρουσίαση του Video Art Μηδέν, 2018 (κείμενο διάλεξης στο πλαίσιο του 1ου BCK Συμποσίου Κινηματογράφου, Balcan Can Kino, Αθήνα, 4/11/18)

Άννα Χατζηγιαννάκη: Τεχνολογική τέχνη και brain drain στην Ελλάδα, 2018 (σημειώσεις διάλεξης στο πλαίσιο του Video Art Μηδέν, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, 6/7/18, Καλαμάτα. Η βιντεοσκοπημένη διάλεξη είναι διαθέσιμη εδώ)

Όλγα Δανιηλοπούλου: Επιμελητικό κείμενο για την παρουσίαση του Festival Μηδέν στην Αθήνα, 2012 (δημοσιεύτηκε σε διάφορες εφημερίδες και ηλεκτρονικό τύπο)

Νίκος Δασκαλοθανάσης: Το εικαστικό βίντεο, 2005
(ΑΣΚΤ)

Γιούλα Παπαδοπούλου: Βιντεοτέχνη – μια σύντομη Ιστορία, 2005
(εφημερίδα «Επικαιρότητα», 28/6/2005)

Γιούλα Παπαδοπούλου: Τι είναι η Βιντεοτέχνη, 2006
(εφημερίδα «Στην Μπρίζα», # 57, 5/7/06)

Γιούλα Παπαδοπούλου: Η ανανέωση των Μέσων (η Bιντεοτέχνη στην Ελλάδα), 2006
(εφημερίδα «Στην Μπρίζα», # 57, 5/7/06)

Γιούλα Παπαδοπούλου: Η σύγχρονη (ψηφιακή) λαϊκή τέχνη, 2010
(εφημερίδα «Στην Μπρίζα», # 212, 1/2/10)

Γιούλα Παπαδοπούλου: Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στη Bιντεοτέχνη (μια εικαστική προσέγγιση του Big Brother), 2003
(ΑΣΚΤ)

Μαργαρίτα Σταυράκη: Γενικές πληροφορίες για τη Βίντεο Τέχνη, 2008

Μαργαρίτα Σταυράκη: Σύντομη εισαγωγή  στην Ψηφιακή Τέχνη και τα Νέα Μέσα, 2008

Μάνθος Σαντοριναίος: Σκέψεις για τη σκέψη, 1999

 

ENG

Stamatis Schizakis: Video art in Greece: people, spaces, initiatives, 2014 (initially published in French language, at “Ligeia, dossiers sur l’ Art”, No 133-136, Julliet-Decembre 2014)

Gioula Papadopoulou: Evolution of Video Art in Greece & presentation of Video Art Miden, 2018 (lecture presentation in the frame of 1st BCK Film Symposium, Balcan Can Kino, Athens, Nov. 4, 2018)

Anna Hatziyiannaki: Brain drain and technological art in Greece, 2018 (lecture presentation in the frame of Video Art Miden, July 6, 2018, Kalamata)

Anna Hatziyiannaki: New Media art in Greece, 2012 (revised edition)

Nikos Daskalothanasis: Video Art (ASFA, 2005)

Scott McQuire: Video Theory, 1998

Urban Screens – The Urbane Potential of Public Screens for Interaction

S. Brent Plate: Between Cinema and a Hard Place – Gary Hill’s video art between words and images, 2003

Lev Manovich: Information as an Aesthetic Event, 2007
(TATE lecture)

Miltos Manetas: Websites, the art of our times, 2002

 

Συνεντεύξεις/Interviews

GR

Wilfried Agricola de Cologne
Συνέντευξη στη Γιούλα Παπαδοπούλου, 2010 (english version here)

Eileen Botsford
Συνέντευξη στη Γιούλα Παπαδοπούλου, πολιτιστική εφημερίδα «Στην Μπρίζα»,  #157, 25/9/08

Μάνθος Σαντοριναίος/Manthos Santorineos
Συνέντευξη στη Γιούλα Παπαδοπούλου, πολιτιστική εφημερίδα «Στην Μπρίζα»,  #149, 3/7/08

Ηλίας Μαρμαράς–Personal Cinema
Συνέντευξη στη Γιούλα Παπαδοπούλου, πολιτιστική εφημερίδα «Στην Μπρίζα»,  #149, 3/7/08

Μαριάννα Στραπατσάκη/Marianna Strapatsaki
Συνέντευξη στη Σταυρούλα Μπάκα, πολιτιστική εφημερίδα «Στην Μπρίζα»,  #104, 5/7/07

Παναγιώτα Τζαμουράνη/Panagiota Tzamourani
Συνέντευξη στη Γιούλα Παπαδοπούλου, πολιτιστική εφημερίδα «Στην Μπρίζα»,  #96, 10/5/07

Γιάννης Κωνσταντίνου/Giannis Konstantinou
Συνέντευξη στη Γιούλα Παπαδοπούλου, πολιτιστική εφημερίδα «Στην Μπρίζα»,  4/07

 

Κείμενα για εκθέσεις video art και New Media / Reviews -video art and New Media exhibitions

Her[his]story – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα. 2007

Gregory Markopoulos, Et in Arcadia Ego, 2008

 

Ιστότοποι με θεωρητικά κείμενα/New Media Theory sites

ENG

Leonardo Electronic Almanac
theory, publications

Media Art Net
media art theory

NewmediaFIX
texts and interviews

Re Public Art
theory, texts

Neural
media art-hacktivism-emusic magazine

Lev Manovich
texts, articles, books, from the author of “The Language of New Media”

Screendance Journal
artist-led journal exploring the field of Screendance

Electronic Literature Organization
writing, publishing and reading of literature in electronic media